Selasa, 11 Ogos 2009

NEGARA ISLAM

Islam adalah sebuah agama yang mementigkan keadamaian dan kerukunan hidup atau harmoni. Hakikat risalah islam itu sebagai suatu agama pembawa rahmah bukan sahaja untuk pemeluk-pemeluknya, tetapi untuk semua warga bumi. Hakikat tersebut di perkukuhkan lagi dengan adanya perjanjian madinah, sebuah dokumen sejarah yang bersifat universal. Bagaimanapun masyarakat majmuk di Malaysia pada masa ini sifatnya adalah lebih rumit. Jesteru itulah kita memerlukan lebih banyak lagi formula yang konkrit untuk menjamin islam beperanan danmeluas sehingga masyarakat bukan islam dapat menyisihkan sikap prejudis terhadap agama islam.

Hakikat untuk menbina bangsa Malaysia yang bersatu tidak seharusnya meleburkan identity keagamaan. Pembinaan unsur patriotisme Malaysia menjadi sebahagian daripada asasnya yang penting dan tidak bercanggah dengan islam. Bahkan islam mengharuskan nasionalisme sederhana bagi sesuatu kaum sebagai alat untuk mencapai sebuah idealisme yang lebih besar dan abadi, yakni merealisasikan arahan allah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan